Zomeractiviteiten Stal "de wijk" 2018 Inschrijfformulier

Hieronder het inschrijfformulier voor de zomeractiviteiten van 2018
Bij onduidelijkheden of vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
Bij onvoldoende opgave kan het zijn dat we de activiteiten inkorten of annuleren. Uiteraard ontvangt u hiervan dan tijdig bericht.
Contactgegevens:info@staldewijk.nl www.staldewijk.nl tel 0594 505668 mob 06 17040369 of 06 43009299

Onderaan het formulier wordt gevraagd om de code in te vullen dit voorkomt dat u spam ontvangt

Wenst hierbij zijn/haar dochter/zoon als deelnemer aan te melden:

Om het op alle fronten een geslaagde week te laten worden, graag ook de volgende vragen volledig invullen:

(dieet/medicijnen/allergieën

* Kosten: ponykampdagen 1 dag 27,50 Euro, alle dagen 100 Euro. Tweedaagse 79 Euro, Trektocht 215 Euro.
Het bedrag dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de activiteit overgemaakt te zijn op; rekening NL72RABO 0110 0516 61 t.n.v. stal “de wijk” o.v.v. naam deelnemer /activiteit en datum activiteit
* Bij annulering of vroegtijdig beëindigen van de activiteit volgt geen restitutie van de aanbetaling en of gelden. Voor een eventuele annuleringsverzekering dient u zich te wenden tot uw eigen verzekeringsadviseur
* Ouders / verzorgers dienen de deelnemers te hebben verzekerd tegen ongevallen /ziektekosten en W.A.
* Stal “de wijk” stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen, schade en het zoekraken van eigendommen
* Elke activiteit heeft zijn eigen begin en eindtijd. Deze staan vermeld op onze website of kunt u telefonisch of via de mail opvragen.

Door het nogmaals invullen van uw e-mailadres verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden

Wanneer u de code niet goed kunt lezen, kunt u de code vernieuwen door op het blauwe pijltje te klikken
captcharefresh